Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

ASN Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. olarak,

Müşterilerimizin özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Şirketimiz adına, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kişisel Verilerin Toplanmasındaki Yasal Dayanak Nedir?

 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, şirketimiz; Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; her türlü ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; size özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; işyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle şube ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Kanallardan Toplanır?

 Kişisel verileriniz, şirketimizin Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, internet şubeleri, çağrı merkezi ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte kişisel verileriniz, Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer üçüncü kişilerle; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, Hazine Müsteşarlığı gibi otoritelerle; ortaklarımız ve doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ASN Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

Güvenlik politikalarımızda belirtildiği üzere; Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Şirketimiz bu doğrultuda verilerinizin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve güvenliğini sağlamak adına gerekli teknik ve idari aksiyonları almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanundan Doğan Haklarınız Nelerdir?

 KVKK’ nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,
  2. Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme.
  3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,
  4. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
  5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
  6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’ nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

 Mevzuat gereğince, şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı ya da pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.

Kişisel Verileriniz Hakkında Soru ve Talepleriniz mi Var?

 Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve sorularınızı, posta@oncaurun.com adresinden veya posta yoluyla “Tatlısu Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş Caddesi No: 61-A/B Ümraniye/İstanbul/Türkiye’’ adresinden şirketimize bildirebilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir.

 1.1. Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

 1.2. Noter vasıtasıyla,

 1.3. Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

 1.4. İnternet sitesindeki KVKK Başvuru Formu için tıklayınız.

 1.5. Aşağıdaki e-posta adresine gönderilecek e-posta

 1.6. Aşağıdaki fiziki posta adresine gönderilecek imzalı posta veya kargo.

Unvan: ASN Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

E-posta adresi: posta@oncaurun.com

Fiziki Posta adresi: Tatlısu Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş Caddesi No: 61-A/B Ümraniye/İstanbul/Türkiye

Veri Sorumlusu: ASN Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

Müşteri Yorumları

Ürün çok güzel ve rahat. Çok beğendim.

Dilara 12.08.2022

Harika bir ürün inanılmaz rahat ve ortopedik bir tabanı var içinde ki tabanı ile ayağınıza masaj yapıyor tavsiye edilir yaz sezonu için mutlaka dolabınızda olması gereken ürün.

Vildan 12.08.2022

Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kaliteli ve rahat ayakkabı.

Merve 09.08.2022

Ürünü alırken bu fiyata iyi bişey beklemiyodum ki ürün bana ulaştığında çok yanıldım tabanı yapışkan bölgeleri çok iyi bu fiyata bence yüksek fiyatlarda aldıklarımıza kafa tutar kalitede hediye içinde teşekkür ederim

Mustafa 04.07.2022

Diğer emsallerine göre çok güzel oğluma almıştım memnun kalıp eşime de sipariş verdim

Mustafa 04.07.2022

Gayet şık bir ayakkabı. Ağır değil yormuyor.

Mustafa 04.07.2022

Rahat ve kullanışlı

Üye İsminin Görünmesini İstemiyor 04.07.2022
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.